ขั้นตอนการสมัครเรียนโรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์

ผู้ปกครองสามารถพาบุตรหลานของท่านเข้ามาสมัครเรียนได้ที่

ห้องธุรการ โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ จันทร์ - ศุกร์ ตามเวลาราชการ

โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

สอบถามข้อมูล
Teenage Students Raising Hands